Video

Art?jan?io Europos vyr? krepinio ?empionato traukai neatsispyr? ir povandenines fotosesijas organizuojantis Tomas Degutis (fotonaras.lt). Vilniaus Vichy vandens parke surengtoje unikalioje fotosesijoje ?siamino Vilniaus Lietuvos ryto komandos puol?jas Simas Buterlevi?ius, ,Nept?no komandos gyn?jas Evaldas Dainys bei Kauno algirio krepininkai Adas Jukevi?ius ir Vytenis Lipkevi?ius.

Fotonaro sumanymu, daugiau nei 3,6 metro gylio baseine buvo pritvirtinta krepinio lenta su Europos ?empionato simbolika. Krepininkai po vandeniu pozavo vilk?dami sportin? aprang? ir batelius. Kad krepinio kamuolys neikilt? ? paviri? ir juo b?t? galima aisti po vandeniu, ? j? buvo prileista vandens.

?vairiomis progomis mones po vandeniu ?aminantis fotonaras Tomas Degutis krepininkus fotografavo pirm? kart?. Kiekvienu pan?rimu sportininkai po vandeniu ib?davo iki deimties sekundi?.

 

VideoTaip pas si?lome pai?r?ti reporta? Delfi.tv (Spauskite ?ia)

   

Undin?l?s okis tarp rykli? paliko neidildom? ?sp?d?

etadien? Kaune ?vykusi intriguojanti Undin?l?s fotosesija akvariume su rykliais sulauk? didelio kaunie?i? ir miesto sve?i? d?mesio.

Apie 2 t?kst. moni? susirinko prie prekybos ir laisvalaikio centre Mega esan?io didiulio akvariumo steb?ti ?sp?dingo reginio, kuriame persipyn? pavojus, grois ir plastika.

Undin?l? ?k?nijo Lietuvos plaukimo meistr?, daugkartin? ?vairi? plaukimo pirmenybi? nugal?toja Erika Bespalko. Pasipuousi dizainer?s Giedr?s Kidolyt?s sukurtu kostiumu plaukik? pan?r? ? akvarium? s?d?dama ant speciali? s?pyni?, kur pozavo po vandeniu jos jau laukusiam fotografui.

V?liau i?rovai ivydo Undin?l? plaukiojant ir nardant tarp akvariume esan?i? koral?. Tokiame renginyje tikrai sudalyvau?iau dar kart?. Ir rykliai man?s neg?sdina, man patinka ekstremal?s dalykai, nes jie gyvenimui suteikia rykesni? spalv?, - patirtais igyvenimais dalijosi E. Bespalko.

Projekto vadov? Viktorija migelskyt? sako, kad renginiui ruotis nebuvo paprasta. Nebuvo lengva surasti dizainer?, kuri sugeb?t? pasi?ti special?, 5 kg sveriant? undin?l?s kostium?, treniruot?s akvariume vykdavo naktimis, ta?iau rezultatas su kaupu atpirko visas pastangas, - pasakojo V. migelskyt?.

Undin?l? sud?tingam n?rimui akvariume pareng? nardymo instruktoriai Vytis Vilkas ir Agn? Grincevi?i?t?, o makia? k?r? profesionali visaist? ir povandeninio makiao specialist? Egl? Bukait?.

Renginio organizatorius ir tinklalapio fotonaras.lt ?k?r?jas Tomas Degutis diaugiasi, kad viskas pavyko taip, kaip ir buvo planuota. Jis teigia, kad dar iki dabar i moni? sulaukia nuostabos ir teigiam? atsiliepim?.

Diaugiam?s, kad tur?jome galimyb? mon?ms parodyti analog? neturin?i?, ypating? povandenin? fotosesij?. Mus suav?jo i?rov? reakcijos. Labai malonu, kad mon?s supranta ir ?vertina tokios fotosesijos sud?tingum?, - sak? T. Degutis.

Greitu metu gal?site pamatyti video i io renginio.

Read more

   

Apie fotonar?

Fotonaras - tai vienas i nedaugelio pasaulyje teikiantis profesionalias povandenin?s fotografijos paslaugas.

Istorija ir startas
Oficialiai Fotonaras savo veikl? prad?jo 2008 metais.

Parodos
Fotonaro komanda jau pristat? dvi parodas.

2010 vasar? buvo surengta pirmoji Lietuvoje povandenin?s k?diki? fotografijos paroda - "I vandens ? vanden?", kuri buvo pristatyta "Motina ir vaikas" klinikoje bei "P. Maylio" gimdymo namuose. i paroda susilauk? itin didelio susidom?jimo bei ger? vertinim? i ?vairiausio amiaus lankytoj?.

2010 rugs?jo m?nes? Fotonaro komanda pristat? antr?j? povandenin?s fotografijos parod? "vilgsnis giliau". Parodoje buvo pristatyta 12 geriausi? fotografijos darb?. i paroda susilauk? iskirtinio meninink?, fotograf? bei iniasklaidos atstov? d?mesio.

   

Dovan? kuponas

fotonaras - dovanu kuponas

Norite nustebinti ir pradiuginti mylimus mones, draugus ar kolegas? Fotonaro dovan? kuponas- puikus pasirinkimas tai padaryti. i dovana suteiks diaugsmo kiekvienam, tiek k?dikiui, tiek ?simyl?jeli? porelei, tiek garbaus amiaus mogui. Mes garantuojame, kad ir po daugelio met? prisiminimai apie patirtus ?sp?dius pakels nuotaik?, o nuotraukos privers ypsotis ne tik Jus, bet ir J?s? artimuosius.

Fotonaro dovan? kupon? galite ?sigyti susisiek? su mumis telefonu ar el.patu.

Dovan? kupono informacijaDovanoti galima visas povandenin?s fotografijos paslaugas.

Dovan? kuponas galioja 3 m?nesius.

Dovan? kupono galiojimo pabaigos data nurodyta kupone.

Jeigu dovan? kuponas nebuvo panaudotas 3 m?n. laikotarpiu, jis laikomas negaliojan?iu.

U nepanaudot? dovan? kupon? pinigai negr?inami.

Dovan? kuponas ? pinigus nekei?iamas.

   

Apklausa

Kokia paslauga Jus domina labiausiai?